درگاه پرداخت بین المللی

یکی از بزرگترین موانع گسترش کسب کارهای بین المللی برای ایرانیان درگاه پرداخت می باشد. ایرانیان به دلیل تحریم های بانکی امکان ایجاد درگاه های پرداخت بین المللی را از داخل خاک ایران ندارند. با این حال شرکت تراویلیون با ثبت شرکت رسمی درترکیه می تواند شما را در عبور از این مانع یاری کند.

خدمات ما در این زمینه به دو صورت ارایه می گردد که در هردومورد شما می توانید هرنوع ارز بین المللی مثل دلار، یورو، پوند از منابع پیپال، ویزاکارت، مسترکارت، امریکن اکسپرس و سایرکارت های دبیت و کردیت را بپذیریذ.

1. ارایه درگاه اختصاصی به نام شما : اگر قصد دریافت درگاه پرداخت اختصاصی به نام خوددارید می توانید از بخش افتتاح حساب تجاری پیپال اقدام نمایید.

2. ارایه درگاه واسط بین المللی : اگر قصد با سرعت درگاه خودرا دریافت کنید تراویلیون با ارایه درگاه واسط شمارا دراینزمینه همراهی میکند. برای این منظورمی توانید فرم زیر را تکمیل نمایید.

توضیحات درگاه واسط

لازم است بدانید با دریافت درگاه واسط هزینه های زیر کسر می گردد.

1. کارمزد بانکی درگاه ( این هزینه در درگاه مستقیم نیز وجوددارد)

2. کارمزد تبدیل دلار به ریال : 7% باقیمت روز دلار(این مورد نیز در درگاه مستقیم وجود دارد و شما هنگام فروش دلار خود مجبور به پرداخت کارمزد تا 15 درصد می باشید. لازم به ذکر است کهاگر دریافتی خودرا به صورت دلار پیپال دریافت کنید این هزینه کسرنمی گردد)

3. کارمزد شرکت تراویلیون : 7 تا 9 درصد که از دلار کسر می گردد

نکته : غیر ازاین سه مورد هیچگونه هزینه جانبی وجود ندارد

نکته : برخی شرکت ها که خدمات مشابه ارایه می دهند تنها کارمزد خود را عنوان می کنند و هنگام تسویه حساب تمام کارمزد ها را کسر می کنند.